بازاریاب های حضوری خود را به وجد بیاورید

جدول فروش

گزارش های زنده از فعالیت بازاریاب ها و  شرکت  را می توانید مشاهده کنید

میتوانید از تمام سفارشات خود خروجی بصورت pdf  و اکسل دریافت کنید.

رهگیری بازاریاب های حضوری

می توانید مشاهده کنید تیم فروش شما زمان خود را کجا و چطور صرف می کنند 

 

موقعیت محدوده فروش

با استفده از محدوده بندی دیجیتال  مسیر های بازاریاب ها را مدیریت بکنید.

برنامه ریز مسیر

بهینه ترین  تور ویزیت  را تنظیم کنید

 

موقعیت محدوده فروش

با استفده از محدوده بندی دیجیتال  مسیر های بازاریاب ها را مدیریت بکنید 

موقعیت مشتریان بر روی نقشه

 

مشتری های فعلی خود را در سیستم ثبت  کنید و آنها را بر روی نقشه مشاهده کنید

 

        پیگیری مشتری احتمالی

سیستم مدیریت مسیر ما این اطمینان را به شما میدهد که هرگز مشتری احتمالی را فراموش نخواهید کرد

نیازهای مشتریان

جمع آوری داده های خود را متناسب با نیازهای صنعت خود تنظیم کنید

در هر ساعت با مشتری های احتمالی  بیشتری در ارتباط باشید

همهٔ نوشته‌ها تحت مجوز Creative Commons Attribution/Share-Alikeدر دسترس است
اجرا شده توسط: رخش